Home > Jawa > 100% Jawa

100% Jawa

February 18th, 2012

Bèn mesisan bingungé, ing kalodhangan iki aku kepéngin nulis nganggo Basa Jawa. Sing ora kulina mesti waé rada gragapan, celilang celileng bingung karepé déwé, opo manèh anggonku nulis pating pecothot ora mbejaji blas.

Basa Jawa ngono luwih gampang pangucapé tinimbang nulisé. Yèn ora nastiti lan ngati-ati, bisa nerjang paugeran utawa grammar. Jaré guruku mbiyèn, nulis ukara ing Basa Jawa kudu dibédakaké endi sing kudu ditulis nganggo a, endi sing o. Carané nitèni, dicoba nganggo akhiran. Yèn uniné a, nulisé nganggo a, ananging yèn ditambah akhiran kok suarané o, nulisé ya nganggo o.

Babagan iki akèh sing ora nggatèkaké. Bojo loro béda tegesé karo bojo lara. Bojo loro tegesé bojoné 2, ananging yèn bojo lara tegesé bojoné mriyang utawa sumeng. Mangan soto tegesé mangan sejenis bakso, ananging yèn mangan sata tegese mangan mbako.

Iki tuladha sing aksarané beda, siji nganggo a lan sijiné nganggo o ananging uniné padha, persis kaya jeneng Doyok. Contoné : sanga (sembilan), kiwa (kiri), lara (sakit), maca (membaca), kutha (kota), lombok, katon (kelihatan), angon (menggembala), guyon (bercanda)

Kuwi mau lagi babagan o karo a. Sing luwih njlimet manèh yèn ketemu aksara d lan dh, t lan th , isih katambah manèh antarané e, è lan é.

Lha sing iki sijiné nganggo o, sijiné nganggo u, tapi yèn diwaca uniné padha. Carané maca kaya jeneng Polo. Contoné : pacul (cangkul), wadul (mengadu), kemul (selimut), ajur (hancur), kebo (kerbau), mengko (nanti), coro (kecoak)

Sing mbingungké manèh yèn tekan e, è lan é. Ananging amarga wis rumangsa kesel ngetik, aku ora sanggup njelasaké babagan iki. Driji rasané pegel kabèh. Ngapurané waé ya… :D

Sak ukara Bahasa Indonesia, yèn ketemu Wong Jawa bisa dadi pirang2 istilah. Kata “membawa” wae ana maneka warna, kayata nyangking, ngindhit, nyunggi, ngempit, nggendhong lan mikul. Semono uga istilah “bau tak sedap” bisa dadi pirang2 ukara, kayata apeg, sengak, langu, badheg, sengur lan sak pituruté.

Wong Jawa uga sugih cangkriman. Cangkrimané lucu2, ana sing wujud lelagon, parikan, sanepa lan singkatan. Sega sakepel dirubung tinggi, Bapak Pucung, Burnas Kopen kuwi sapérangan tuladhané.

Namung semanten ingkang saged kawula aturaken, awit saking punika kula minangka jejering manungsa limrah tartamtu kathah kekiranganipun saha kekilapan labed budi dayaning manungsa kirang sampurna ingkang sarta kirang pana anggen kawula matur. Mawantu-wantu ngaturaken tebah siti sekul binuntel roning kalapa, apuranta mbok bilih wonten lepat kawula.

Mugi tansah pinanggih karaharjan, rahayu tebih saking rubéda nir ing sambékala. Nuwun…

~ Grazie ~
Categories: Jawa
 1. February 18th, 2012 at 07:45 | #1

  Suwene aku ngeblog karo mubeng-mubeng golek pangsit. Takon mbah google karo pak dhe yahoo, aku lagi nemoni blog sing nganggo boso jowo. Ukarone apik lan guyokke ya neng blog iki. Ukoro jowo pancen jlimet, nek ora kulino, ilate ketekuk nganti kecokot.
  Nek seng ra mudeng sirahe ngasi mubeng. Opo meneh ketemu sanepan, nek ra ngerti yo lugu tenan.
  Wkwkwkwk


  Rumongso bombong dene akeh para mudha sing isih bisa Basa jawa

 2. nique
  February 18th, 2012 at 07:53 | #2

  Masya Alloh, ngopo dino iki kabeh posting dowo2 to yoooo …duh biyuuung … sirahku mumet :(

  yo wes ngko rene neh … saiki tak terusken mbaca tulisan sing wes ndaftar sek yo pak’e :D


  Posting dawa mergane ketularan kowe Ni

  nique Reply:

  bar iki aku sing posting nganggo boso KARO
  wesss …
  mengko nek sing ngerti tak kei hadiah
  makan sakpuase neng omahe tonggoku

  hahahaha apik to Pak


  Lha tanggaku wong Karo je…
  Aku kan bisa takon

 3. Imelda
  February 18th, 2012 at 08:08 | #3

  Basa Jawa ngono luwih gampang pangucapé tinimbang nulisé. <<ini aku setuju. Karena pada dasarnya orang Indonesia (dalam bahasa Indonesia/daerah sami mawon) lebih suka bicara daripada menulis. Apalagu bahasa Jawa ada tanda-tanda lafal yang khas, bagaikan bahasa Perancis ya hehehe.

  Aku ngga bisa jawa tapi aku ngerti loh apa yang ditulis heeheh

  Bojo loro béda tegesé karo bojo lara

  loro emang beda sama lara… lara hati ne beda sama hati ne loro hihihi.

  tak pamit undur dulu Mas eM :D


  Monggo Mbak, nderekaken :D

 4. February 18th, 2012 at 09:30 | #4

  ana uga i sing diwaca e, njalari aku kudu ngguyu yen nemoni tulisan: ‘pitek ora tau ados nganggo sabon’, karepe arep nulis ‘pitik ora tau adus nganggo sabun’. :D
  Akeh bocah sing ora bisa mbedakake i lan e. Paling akeh daktemoni ing panulisan ‘wis’ lan ‘sing’, bocah-bocah padha nulis ‘wes’ lang ‘seng’. Anggonku maca ‘wes’ kaya wes hewes hewes bablas angine. :D


  Nah bener sekali Mbak…
  Wes, seng, dua kata itu yg paling sering jadi bulan2an. Terutama anak muda sekarang. Padahal di Jawa tengah, Bhs Jawa diajarkan dari SD sampai SMA lho.
  Dan wajib

 5. February 18th, 2012 at 09:44 | #5

  leres..pak mars.. ukara jawi..yen dipun sinau..ingkang saestu..sejatosipun nggih njlimet.. kados..ingkang sampun dipun serat kalih pak mars..punika.. lafal o, a th, dh, t, d sampun benten ungelipun anggenipun ngucapaken… ingkang pungkasan ning kali nggawa pancingan, wong lali ora kelingan…. “cincing sarung.. teras..tinggal glanggang colong duren” mlajaaaar….


  Pring Cagak radio……

 6. February 18th, 2012 at 09:47 | #6

  Kakangmas Marsudiyanto,
  dalêm kok kepingkêl2 sangêt maos ukara mênika nggih:

  “Sing mbingungké manèh yèn tekan e, è lan é. Ananging amarga wis rumangsa kesel ngetik, aku ora sanggup njelasaké babagan iki. Driji rasané pegel kabèh. Ngapurané waé ya…”

  Mugi2 kémawon sêkêdhap malih Kyai Gugêl sampun sagêt mrantasi bab têrjêmahan kanthi basa Jawi.

  Nuwun.


  Huruf Jawa juga sudah bisa pakai kode HTML lho Gus

  nh18 Reply:

  Hahaha …
  postingan ini sanggup memancing sang Kyaine keluar dari pertapaannya …

  Mantaaappp …

  Salam saya Mas Gus
  Salam saya Pak Mars

  (sibuk tanya kiri kanan … mengartikan postingan ini …)(haiyah … trainer ini orang jawa apa bukan sih …)(hahaha)


  Ini untuk obat kangen Om, lama nggak nulis basa Jawa

  yayats38 Reply:

  Ikut mengamini Om … :)
  Tulisan ini lain rasanya kok wkwkwk…. emangnya sata :D


  Sata boleh, Soto juga boleh

  Oyen Reply:

  nekjika Oyen nulis boso jowo nang kampong jengkol, Pak Lik gelem komeng ra yoo Pak?
  :D


  Dijajal wae… :D
  Piye kabare Yen?

 7. Abi Sabila Lagi
  February 18th, 2012 at 10:00 | #7

  Pak Mars, saya asli dari Jawa, tulen bapak-ibu, tapi kalau memperlajari bahasa jawa benar-benar menguras energi.
  Betul yang Pak Mars katakan, mengucap lebih mudah daripada menulis, demikian pula mendengar lebih mudah dari pada membacanya. Wis jan, ngisini-ngisini tenan kulo niki, wong jowo tapi keder moco artikel jowo.


  Minimal kalau ngumpul dengan keluarga besar yg mayoritas pakai bhs Jawa nggak glagepan Bi…

  nique Reply:

  sepertinya hampir semua deh bahasa daerah
  lebih gampang ngomong daripada nulisnya
  cuma saya dulu terbiasa menulis pake bahasa karo karena … ah terusin ceritanya di postingan aja ah :D


  Ni Pelit Pol

 8. irmarahadian
  February 18th, 2012 at 11:46 | #8

  sip markusip tenan…
  jowone mlipir pak…

  ini ada 1 pertanyaan tp jawabannya 2 :
  >> wis mari <> wis mari << ( bhs sby ) = ( indo ) …sudah selesai….


  Lha itu dia yang membingungkan…
  Sesama Jawa juga bisa beda. Padahal “wis mari” = sudah sembuh, tapi ketika sampai Surabaya bisa berarti sudah rampung.

 9. February 18th, 2012 at 11:48 | #9

  Lha kok kabeh tulisan lan komentare boso Jawa kabeh. Iki ono Jowo Translete opo ora, Pakdhe? :)


  Kan iki 100% Jawa Mas…

 10. February 18th, 2012 at 12:32 | #10

  akibat bingung lantak postingan pak mars, laju dhe komen pake bahaso Palembang.. hahahaha.. piss yo pak, indonesia kan kaya akan bahasa.. :D


  Nanti bisa pakai Google Translate Mbak

 11. February 18th, 2012 at 12:40 | #11

  waaaa~
  jowo asli :)
  mau blajar tulisan honocoroko


  Huruf Jawa sudah ada kode htmlnya

 12. February 18th, 2012 at 13:35 | #12

  Maturnuwun pak Mars, paringanipun piwucal adi, minangka srana nguru-uri kabudayan Jawi. Manggu dipun lajengaken kemawon, nuwun.


  Meniko sinambi ajaran kok Mbak, mumpung taksih saged sekedik2

  prih Reply:

  lho koq lepat nggih, badhe matur (1) nguri-uri malah kaserat nguru-uri, (2) Mangga kaserat manggu, pratandha driji pegel?, nuwun.


  Lha menawi nyerat kelompokipun “e” kedah copy paste berulang2 je

 13. advertiyha
  February 18th, 2012 at 14:05 | #13

  tebah siti sekul binuntel roning kalapa

  puniko artine nopo pak Mars, kawulo mboten mangertos, haiyahhh…
  jawa abal2 saya ini pak Mars,, Solo gak bisa kromo, Tegal gak bisa ngapak,,, haduhhh…
  kalo jadi putri Indonesia, bingung mewakili daerah mana, hahaha…


  Itulah Bahasa Jawa Mbak
  Mau ngungkapkan satu kata saja bisa mbuled.
  “Sekul Binuntel Roning Kalapa”, sekul = nasi; binuntel = dibungkus, Roning Kalapa = daun kelapa (janur)
  Nasi yg dibungkus daun kelapa = kupat, trus diplesetkan jadi lepat = salah.
  Intinya adalah minta maaf, menawi lepat nyuwun ngapuro :D

 14. February 18th, 2012 at 14:09 | #14

  Saleum,
  Ampun deh pak Mars, aku sama sekali gak ngerti, hahaha


  Kapan2 saya terjemahkan Mas

 15. February 18th, 2012 at 14:31 | #15

  hehe… nulis serat kangge bu guru ngagem bahasa jawi.
  Kalo yang tulisan jawi lebih mudah daripada ha, na, ca, ra, ka … dst..


  Kalau guru SD rata2 mahir Bahasa Jawa

 16. February 18th, 2012 at 14:39 | #16

  sugeng sonten pakdhe, rumangsane sore iki atiku bunga goro2 moco tulisan iki, jan marai kepingkel tenan. suwi ora nganggo bahasa jowo sing ngene kenek dadi panglipure manah…


  Matur nuwun rawuhipun Mas

 17. Evi
  February 18th, 2012 at 14:53 | #17

  Mboten ngartos..Bengong mawon…


  Mboten menopo2 Mbak…
  Kula piyambak nggih bingung kok :D

 18. February 18th, 2012 at 15:38 | #18

  Saya salut nih sama tulisan ini … sebenarnya saya mau mengucapkan menggunakan bahasa Jawa dengan apa yang saya bisa, tapi saya yakin tulisannya aburadul wkwkwk ….
  Trims :)


  Mencoba nulis Bahasa Jawa mumpung masih bisa Mas

 19. Sriyono Semarang
  February 18th, 2012 at 16:35 | #19

  hayu memayu hayuning bawono…
  hong wilaheng….
  kawulo mumet maos koyo ngeten pakke…


  Wah, kalau itu sudah bahasa dalang atau Permadani

 20. February 18th, 2012 at 16:55 | #20

  gk bisa basa jawa sy,,,
  hahhaha


  Gpp Mas

 21. February 18th, 2012 at 16:57 | #21

  yen ing tawang ana lintang..

  Ngai gak bisa basa jawa :D


  Bisanya Bahasa apaan?

 22. Erwin
  February 18th, 2012 at 17:20 | #22

  aku wong jowo, tapi akeh boso jowo sing ora paham. :D


  Lha ini paham…

  Erwin Reply:

  wah, ringan banget pak, ini blognya. :D


  Iya Mbak, gambar2nya saya kurangi

  Baha Andes (@SobatBercahaya) Reply:

  podo ae aku wong jawa juga banyak yg ga ngerti artine… maklum bahasa jawaku ngapak.


  Ngapak-ngapak kakehan mengkreng

 23. February 18th, 2012 at 18:21 | #23

  Pak Mars, cara menuliskan huruf e (tanpa cecet?), dan e cecet bagaimana?
  Hehehe….mungkin perlu juga ya bikin blog khusus boso Jowo, biar nanti seperti Panyebar Semangat.


  Itu bisa pakai kode, tapi bisa pula langsung copy paste Mbak.
  Saya suka yg copy paste dari yg sudah ada. Kebetulan saya sudah nulis beberapa postingan bahasa Jawa dan huruf e, è dan é tinggal saya copy.

 24. February 18th, 2012 at 18:34 | #24

  walah saya ini orang jawa tapi kok susah untuk ngerti b.jawa…kali ini saya mumet pak dhe…
  tapi jadi dikit2 ingat..


  Semoga makin ingat

 25. February 18th, 2012 at 20:35 | #25

  bentar pak saya minta tolong suami untuk translate dulu :)


  Pakai Kyai Google juga bisa Mbak

 26. yuniarinukti
  February 18th, 2012 at 21:45 | #26

  Saya bisa baca ejaan, vokalnya serta artinya Pak meski ada beberapa kalimat yang basanya kromo alusseperti bahasa pewayangan.. macam Mugi tansah pinanggih karaharjan, rahayu tebih saking rubéda nir ing sambékala. Nuwun… karena pas belajar bab ini saya ketiduran jadi gak mudeng2 :D
  Oya Pak Mars masih hapal nulis hanacaraka?


  Masih Mbak, meski kadang ada pasangan yg salah letak, bingung dibawah atau diatasnya.

 27. February 18th, 2012 at 23:15 | #27

  wah… lha niki pak. kula remen saestu niki… dateng ibukota dangu mboten krungu tiyang ujar ngangge boso Jawa. :)


  Bahasa Daerah adalah bahasa pertama yg kita kenal atau istilahnya bahasa ibu. Itulah bahasa daerah lebih ngangeni Mbak

 28. arisnb
  February 19th, 2012 at 01:41 | #28

  wong jowo pancen sugih kosakata, durung maneh ono kromo inggil lan ngoko, sing dudu wong jowo mesti luwih seneng milih sinau boso inggris katimbang boso jowo


  Kebetulan sehari2 saya masih pakai bahasa Jawa Mas

 29. February 19th, 2012 at 03:37 | #29

  Wong Jowo panceh sugih selokane. Berat Pak dan harus luwes.

  Salam perkenalan Pak dari saya pada kunjungan perdana ini.
  Sukses selalu
  Salam


  Makasih kunjungannya dan salam kenal kembali

 30. February 19th, 2012 at 04:50 | #30

  Pelajaran ini kan udah bab 10 Pak,
  Kok nggak mulai dari bab 1 dulu. .., atau saya yg udah kebanyakan bolos?

 31. February 19th, 2012 at 07:17 | #31

  Bojo loro lara, hehehe..

  Postingan yang kreatif dan indie Pak, jempol..!!


  Berat kalo bojo loro lara. Ongkosnya dobel Mas

 32. February 19th, 2012 at 08:16 | #32

  whuaaa….whuaaa…mana….mana????
  translate nya Pak Guruuuu….. :(
  salam


  Translatenya pakai kamus berjalan alias PakDhe Bun :D

 33. February 19th, 2012 at 08:40 | #33

  Sugeng enjang Pak..
  saya wong jowo tapi gak terlalu pintar bahasa jawa yang kromo inggil hehe..


  Sugeng enjang Mbak Ne
  Matur Nuwun rawuhipun

 34. Pengumpul Cerpen
  February 19th, 2012 at 10:04 | #34

  Setuju, Jawa banyak istilah. Untuk memukul saja dibeda-bedakan berdasarkan alat dan sasarannnya ya mas.

  Nabok= tangan terbuka, sasaran biasanya punggung
  Ngeplak=tangan terbuka, sasaran kepala
  Tonyo =tangan menggenggam, sasaran kepala
  Tempiling=tangan terbuka, sasaran kepala
  Jeguk=tangan menggengam, sasaran kepala, umumnya lunak/ringan
  Jotos= tangan menggenggam, sasaran kepala
  Amplek= tangan menggenggam ringan, sasaran kepala
  Sikut= siku, sasaran sembarang, umumnya pinggang karena sejajar dengan siku.
  Cuwek/jiwit= jari tangan, yang diambil daging sedikit, sasaran : tangan, perut, lengan, paha.
  Cethot= jari tangan, yang diambil daging, ukuran agak besar, sasaran bokong, paha, pokoknya yang empuk2
  Sapluk =punggung tangan, sasaran bisa wajah,kepala, badan–> mirip backhand pada bulutangkis.

  Kalau menggunakan kaki bisa berupa tendang, jejek, dugang,

  Salam hangat dari Suroboyo


  Weh, kamus berjalan ini…

  Pengumpul Cerpen Reply:

  Satu lagi , slentik = tangan ( telunjuk dan ibu jari) sasaran telinga


  Makin lengkap-kap

  Pengumpul Cerpen Reply:

  Tiga lagi lagi, masih ada yang ketinggalan :

  -pithes, tangan, mirip mencubit,
  sasaran hidung
  - culek, tangan/telunjuk , sasaran mata
  - bethot= tangan, sasaran rudal ( kadang hanya karena gemezzzz)


  Komplit banget Dhe

 35. Hanif
  February 19th, 2012 at 11:01 | #35

  kromo hinggil ya pak, saya tidak paham, moko saja kadang gak paham. hehe, salut, bener2 100% jawani.


  Kalo yg saya tulis ini sich bukan kromo inggil Mas

 36. February 19th, 2012 at 11:35 | #36

  100% ndak ngerti :D


  100% OK

 37. chocoVanilla
  February 19th, 2012 at 13:19 | #37

  Waduh biyuuung, meski kulo tiyang Jawi nanging mboten saged kromo inggil, namung sekedik-sekedik. Lha, membaca tulisanipun Pak Mars kulo radi mumet lan mules. Kok tasih mending basa Tegak njih :mrgreen:
  Ilat kulo ngantos bundhet meniko, sik tak udari rumiyin njih, Pak :P


  Kalao kromo inggil yang beneran, saya juga nggak mahir kok Mbak

 38. budiastawa
  February 19th, 2012 at 15:34 | #38

  Pak Dhe, Bahasa Jawa apa ada tingkat kehalusan-nya ya? Bahasa yang Pak Dhe tulis di artikel ini ada beberapa kemiripan dengan Bahasa Bali alus sor. Di antaranya: teges = arti, ananging (nanging) = tetapi, aksara = huruf, nganggo (ngangge) = memakai, luwih=lebih, dadi (dados) = jadi, kekiranganipun=kekurangannya, rahayu=selamat.

  Sebenarnya banyak lagi ada istilah yang persis sama antara Bahasa Jawa dan Bahasa Bali.


  Setau saya, Bahasa Bali lebih mirip Bahasa Jawa Madya, Bahasa Jawa tengahan. Yg paling rendah namanya “ngoko”, yg tertinggi namanya “Krama Inggil”

 39. February 19th, 2012 at 20:58 | #39

  Padahal aku penasaran sama yang e-itu lhooo~
  Tak kirain cuma dua jenis pengucapan. Pepet sama taling.


  Kalau ditulis huruf Jawa kayaknya memang cuma pepet & taling Mbak, tapi ketika ditulis pakai huruf biasa itulah tiba2 jadi 3. Saya juga bingung :D

 40. February 21st, 2012 at 13:22 | #40

  wah bahasan bahasa jawa nya pas.. pas mantap.. :D

  matur suwun ngeh paklek mars, salam kanggo bulek mars.. :D


  Iyo nDuk. Tak pangestoni

 41. July 17th, 2012 at 07:50 | #41

  salah masuk nih kayanya…


  Yg penting bisa keluar

@marsudiyanto
silakan buka katalog untuk melihat postingan lainnya
~ terima kasih ~