Home > Jawa > Jawara, Jawa Sing Ora2

Jawara, Jawa Sing Ora2

September 26th, 2009 Leave a comment Go to comments

Bèn mesisan bingunge, ing kalodhangan iki aku kepéngin nulis nganggo Basa Jawa. Sing ora kulina mesti waé rada gragapan, celilang celileng bingung karepé déwé, opo manèh anggonku nulis pating pecothot ora mbejaji blas. Sliramu kan bisa migunakaake Google Tarjamah kanggo ambiyantu ngudhari benang ruwet iki.

Basa Jawa ngono luwih gampang pangucapé tinimbang nulisé. Yèn ora nastiti lan ngati-ati, bisa nerjang paugeran utawa grammar. Jaré guruku mbiyèn, nulis ukara ing Basa Jawa kudu dibédakké antarané endi sing kudu ditulis nganggo a, endi sing o. Carané nitèni, dicoba nganggo akhiran. Yèn uniné a, nulisé nganggo a, ananging yèn ditambah akhiran kok suarané o, nulisé ya nganggo o.

Babagan iki akèh sing ora nggatèkaké. Bojo loro béda tegesé karo bojo lara. Bojo loro tegesé bojoné 2, ananging yèn bojo lara tegesé bojoné mriyang utawa sumeng. Mangan soto tegesé mangan sejenis bakso, ananging yèn mangan sata tegese mangan mbako.

Kuwi mau lagi babagan o karo a. Sing luwih njlimet manèh yèn ketemu aksara d lan dh, t lan th , isih katambah manèh antarané e, è lan é.

Ana manèh sing aksarané beda cara macané padha. Sing siji nganggo a, sijiné nganggo o.
Uniné persis kaya jeneng Doyok. Contoné : sanga (sembilan), kiwa (kiri), lara (sakit), maca (membaca), kutha (kota), tombok, lombok, katon (kelihatan), angon (menggembala), guyon (bercanda)

Lha sing iki sijiné nganggo o, sijiné manèh nganggo u, tapi yèn diwaca uniné padha. Carané maca kaya jeneng Polo. Contoné : pacul (cangkul), wadul (mengadu), kemul (selimut), ajur (hancur), kebo, mengko (nanti), coro (kecoak)

Sing mbingungké manèh yèn tekan e, è lan é. Ananging amarga wis rumangsa kesel ngetik, aku ora njelasaké babagan iki. Driji rasané pegel kabèh. Ngapurané waé ya… 😀

Sak ukara Bahasa Indonesia, yèn ketemu Wong Jawa bisa dadi pirang2 istilah. Kata “membawa” wae ana maneka warna, kayata nyangking, ngindhit, nyunggi, ngempit, nggendhong, mikul. Semono uga istilah “bau tak sedap” bisa dadi pirang2 ukara, kayata apeg, sengak, langu, badheg, sengur lan sak pituruté.

Wong Jawa uga sugih cangkriman. Cangkrimané lucu2, ana sing wujud lelagon, parikan, sanepa lan singkatan. Sega sakepel dirubung tinggi, Bapak Pucung, Burnas Kopen kuwi sapérangan tuladhané.

Aku njur kelingan bakul arit ning pasar. Cerdasé ora kalah karo pawongan saiki. Bakul arit mau promosi mangkéné : “Para sedulur, aritku iki bergaransi. Yèn gowang mesti landhepé, yèn mléthot balèkké“. Yèn di Indonesiakna kira2 “Kalau retak pasti tajamnya, kalau bengkok kembalikan !”. Iya waé, yèn gowang kan mesti panggonan landhepé, ora mungkin bagian mburiné sing kethul bisa gowang. Lha nèk mléthot kon mbalèkké kuwi ora mbalèkké ning nggone bakulé tapi kon mbalèkké déwé kaya asalé.

Namung semanten ingkang saged kawula aturaken, awit saking punika kula minangka jejering manungsa limrah tartamtu kathah kekiranganipun saha kekilapan labed budi dayaning manungsa kirang sampurna ingkang sarta kirang pana anggen kawula matur. Mawantu – wantu ngaturaken tebah siti sekul binuntel roning kalapa, apuranta mbok bilih wonten lepat kawula.

Mugi tansah pinanggih karaharjan, rahayu tebih saking rubéda nir ing sambékala. Nuwun…

~ Grazie ~
Categories: Jawa
 1. Mars
  September 26th, 2009 at 10:08 | #1

  Sugeng bingung sak bingung2ipun… 😀

  [Reply]

 2. Panca
  September 26th, 2009 at 10:16 | #2

  apa nakana anne tena kuissengi mister. edd, kodonge tojenga anne apa kitulisi antu…

  Weleh…
  Iki malah luwih aneh…

  .-= Postingan Panca : Kenali dan Kunjungi Objek Wisata di Pandeglang Dengan Jurus Termehek-Mehek =-.

  [Reply]

 3. September 26th, 2009 at 10:22 | #3

  niki sing mbebayani nek ten pasar:

  “tumbas uyah kaleh kenthu”

  😀 😀 😀 😀

  😆

  😀 …. Lucu iki….
  Ono maneh : Banyu bisa sekolah, menir sak beruk dll …. (kelingan Junaedi CS)

  .-= Postingan suryaden : udara udara =-.

  [Reply]

 4. Deni
  September 26th, 2009 at 10:25 | #4

  Jujur, saya ndak bisa baca dan tidak mengerti maknanya.
  Mungkinkah ada terjemahannya…

  Jangankan Pak Deni. Lha saya yang nulis aja nggak paham maknanya kok Pak 😀

  .-= Postingan Deni : Ucapan Selamat Idul Fitri Via SMS =-.

  [Reply]

 5. September 26th, 2009 at 10:31 | #5

  Pawartos dalu puniko dipun giaraken dening Marsudiyanto. Pawartos ingkang wigati… Jago tabok krisjhon kasil hanyungsepaken….
  .-= Postingan BudiTyas : Perahu Kertas =-.

  [Reply]

 6. achmad sholeh
  September 26th, 2009 at 10:32 | #6

  lhadalah, bosone dhalang metu kabeh, nopo pak Mar nyambi mucal boso jawi nggih

  [Reply]

 7. September 26th, 2009 at 10:32 | #7

  Pawartos dalu puniko dipun giaraken dening Marsudiyanto. Pawartos ingkang wigati… Jago tabok krisjhon kasil hanyungsepaken….
  .-= Postingan BudiTyas : Pemasaran Primitif Modern =-.

  [Reply]

 8. achmad sholeh
  September 26th, 2009 at 10:32 | #8

  @suryaden
  kenthu ki nek neng nggonku artine saru je mas

  Tapi dilakoni wong akeh…
  Nek ora marakke ngelu…

  .-= Postingan achmad sholeh : Demam Bugil Dan Kiamat 2012 =-.

  [Reply]

 9. achmad sholeh
  September 26th, 2009 at 10:34 | #9

  @suryaden
  Tuku kethu malah bakule lagi kenthu akhire ketutuk watu nganti benjol telu
  .-= Postingan achmad sholeh : Demam Bugil Dan Kiamat 2012 =-.

  [Reply]

 10. riFFrizz
  September 26th, 2009 at 11:06 | #10

  @suryaden nggeledis mas mas
  ha ha ha

  😆

  .-= Postingan riFFrizz : Halal Bihalal, bukan Haram Biharam =-.

  [Reply]

 11. September 26th, 2009 at 11:06 | #11

  minal aidin wal faizin ya pakdee… maafkan aku kalo sering ngecee dirimuu.. hihihihih

  Sok ngece tapi ngangeni…

  .-= Postingan brencia : Udah nyampe semarang =-.

  [Reply]

 12. September 26th, 2009 at 11:34 | #12

  senajan nyong wong Jawa Tengah bagian kuLon sing jere angger ngomong ngapak2, tapi nyong mudeng sing dituLis Pak Mar,, terus angger ora saLah bekgrone kuwe wacane ‘Wong Top’.. leres mboten Pak?

  Leres Mas… 😀
  Aku seneng nek ngobrol karo kancaku sing asal Banyumas…
  Pas dolan ning omahe, disuguh mangan karo oseng2. Tak kiro boncis tibake mengkreng…
  Sak naliko aku gidro2 kepedesen

  [Reply]

 13. September 26th, 2009 at 11:43 | #13

  La pripun Pakdhe, punopo ajeng ndamel blog boso jawi ? Sakmangkih kulo ajeng mbiyantu ngirim artikel.
  Mugi2 ingkang maos koment kulo mboten sami bingung…

  paron2…
  Sing paham separo, sing bingung separo…

  [Reply]

 14. September 26th, 2009 at 11:46 | #14

  yang posting yang komen
  smua saia ga ngerti

  wuaha..ha.. 🙂

  Ngapuntene nggih Mas…
  Kala2 kan mboten menopo2… 😀

  .-= Postingan kisaran : Google Tak Memakai Meta Keyword =-.

  [Reply]

 15. September 26th, 2009 at 11:57 | #15

  haha.. kenthu…. ^^
  .-= Postingan Anang : Yang Tersisa dari Lebaran =-.

  [Reply]

 16. September 26th, 2009 at 12:40 | #16

  Gak papa gak dapat KELIMAAAXZ gak patek’en.

  Nganti sakiki aku isih ora isa nulis nganggo aksara jawa. Bingung padahal whiwhit sd ya wis diwulang nanging tetep wae ora mudheng. Ngomong wae yen ngganggo basa jawa luwih akih meneng lan mikire (ora patio lancar) tinimbang yen ngomong nganggo basa indonesia. Opo maneh yen nggunakaken basa krama inggil. Menawa wae iki iku buktekaken keberhasilane penataran P4 seng kerep tak lakoni mbiyen. (he.. he.., malah nggolek kambing hitam)
  Menawa wae aku iki wong jawa sing ora jawa. (he.. he..)

  [Reply]

 17. Blog Ijo
  September 26th, 2009 at 12:48 | #17

  wah repot nek kon mbalekke sing bengkong…

  sing penting ki ojo nggodog wedhang, mikul dawet, ngliwet sego mangan karo iwak pitik *)

  *) lha iwak opo pitik?
  wakakakaka..

  [Reply]

 18. September 26th, 2009 at 13:27 | #18

  wah, lumayan nih pak, nambah pengetahuan bah. jawa…. 🙂
  .-= Postingan sibaho way : Improvement apa sih ? =-.

  [Reply]

 19. didta
  September 26th, 2009 at 13:37 | #19

  JAJAH INDONESIA! HIDUP WONG JOWO! MERDEKA!

  Waiki pak, awit biyen aku nggolek wong jowo nggo njajah indonesia

  [Reply]

 20. vb6mania
  September 26th, 2009 at 13:46 | #20

  Sendika dhawuh kakang..whee….Langit kelap2 bumi gonjang-ganjing..truk thuk thuk thuk….(arjunane mudhun saka kayangan..)
  .-= Postingan vb6mania : Retrieving Data From an Excel Table =-.

  [Reply]

 21. vb6mania
  September 26th, 2009 at 13:55 | #21

  @Paduka Hari Mulya
  Angger neng jawa kulon wonge ora pada mangan sego tapi sega.. 😀
  .-= Postingan vb6mania : Retrieving Data From an Excel Table =-.

  [Reply]

 22. Pakde Cholik
  September 26th, 2009 at 14:53 | #22

  Manawi kulo nggih mangertos mas, najan boso Jawi kulo gaya Jombangan, pokoke ngertos ngoten mawon.

  Nyai Barinten ketiban jendelo
  Cekap semanten komentar kulo

  Salam saking Suroboyo

  [Reply]

 23. mbah gendeng
  September 26th, 2009 at 15:30 | #23

  waduh ampun deh basa ini ngerti cuma dikit2
  .-= Postingan mbah gendeng : Ciuman Maut =-.

  [Reply]

 24. Aldy
  September 26th, 2009 at 15:35 | #24

  O Allah mas, kulo mboten ngertos….

  [Reply]

 25. Indo Hijau
  September 26th, 2009 at 15:43 | #25

  Ampun Mas, awak e’ ngerti ne yo surabayaan thok, arep moco ne piye toh ?
  .-= Postingan Indo Hijau : Kepmenhut No. P.54 dan P.55/Mehut-II/2009. =-.

  [Reply]

 26. azaxs
  September 26th, 2009 at 16:16 | #26

  niki postingan blog punopo pelajaran pepak basa jawa nggeh?

  kulo kok mboten mudeng.. 😆

  [Reply]

 27. September 26th, 2009 at 16:44 | #27

  Tetap ngerti. Nek boso sing kalusen ngerti ra patiyo mudheng.
  .-= Postingan tutor blogspot : CARA MENGATUR HURUF DAN WARNA =-.

  [Reply]

 28. September 26th, 2009 at 20:33 | #28

  Uh..fontnya kerennn….

  PertamaX gan
  .-= Postingan luthfie fadhillah : Surat Untuk Malaysia =-.

  [Reply]

 29. pututik
  September 26th, 2009 at 21:32 | #29

  Dalem nyuwun agunging pangaksami, bilih nembe sepidah pinarak wonten pasenggrahan panjenengan. Katur salam taklim saking kawula sakeluargo, mugi pinangkaring kawruh meniko saged ngrungkepi silaturahmi sesarengan.
  .-= Postingan pututik : Aku Lelah Capek Kesel Tired =-.

  [Reply]

 30. September 26th, 2009 at 22:24 | #30

  wah jan dadi kelingan sing rikala jaman semana, aku biyen nulis aksara jawa oleh sanga nanging saiki kok wis lali… mungkin merga ra kelingan ya pak ya
  .-= Postingan budies : Laptop raib di Kediri =-.

  [Reply]

 31. September 26th, 2009 at 22:51 | #31

  wah kulonuwun romo, komentaripun kok dados wonten kenthune 😆

  Lha nggih niku…
  Meh tak edit kok pripun…
  Nanging mboten dados menopo, wong taksih dalam batas kewajaran

  .-= Postingan arifudin : Wisata Girimanik Tejomoyo Manikmoyo Condromoyo =-.

  [Reply]

 32. September 27th, 2009 at 01:21 | #32

  Wealah,jan tenan.Sampek lali aku arep komentar opo

  [Reply]

 33. September 27th, 2009 at 08:23 | #33

  walah nganggo boso jowo
  jan manteb tenan ono honorocoko e kang
  .-= Postingan hadi : Bisnis Pulsa GSP =-.

  [Reply]

 34. Diah
  September 27th, 2009 at 12:15 | #34

  Walah kang kok telaten tenan nulis koyok ngono..mbok aku iki di ajari ….njand apiik tenan..aq iki mau mesti kalem mocone..:D

  ckckckkc..tulisan honocoroko kuwie aq ora ngerti kang..

  [Reply]

 35. KangBoed
  September 27th, 2009 at 14:08 | #35

  @Mars
  pertamaaaaaaaaaaaaaaxxxxxxxxxzzzzzzzz
  .-= Postingan KangBoed : Sisa Kedirianku =-.

  [Reply]

 36. KangBoed
  September 27th, 2009 at 14:10 | #36

  HADIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIRRRRRRRRRRRR
  .-= Postingan KangBoed : Sisa Kedirianku =-.

  [Reply]

 37. September 27th, 2009 at 14:11 | #37

  Menyapa sahabatku chayaaaaaaaaaaaaaaaaank
  .-= Postingan KangBoed : Ramadhan telah berlalu =-.

  [Reply]

 38. September 27th, 2009 at 14:12 | #38

  hehehehehe ak enda mudeng ngarti hehehe
  .-= Postingan KangBoed : Ramadhan telah berlalu =-.

  [Reply]

 39. September 27th, 2009 at 14:58 | #39

  wah, pancen wong top tenan pak mar iki, hehe … postingane beda karo padatan. aku dadi ora percaya yen ana unen2: yen wong jawa wis ilang jawane. nyatane ning internet, kelebu bloge pak mar sih nguri2 basa jawa. manteb tenan!
  .-= Postingan sawali tuhusetya : Membumikan Software Open Source: Mimpi Indonesia Masa Depan =-.

  [Reply]

 40. ikhsan
  September 27th, 2009 at 14:58 | #40

  minal aidin paK Mar….
  .-= Postingan ikhsan : Selamat Idul Fitri =-.

  [Reply]

 41. September 27th, 2009 at 16:01 | #41

  Dalem bingung ingkang Bait terakhir pak.
  Kadhos MC-ipun kemanten.
  .-= Postingan HumorBendol : Peralatan =-.

  [Reply]

 42. arkasala
  September 27th, 2009 at 18:46 | #42

  Dalem nyuwun pangapunten mbok menawi wonten lepat-lepat ing ukara lan basa kula, amargi kula asli Priyangan.
  Menawi kepareng kulo bade tanglet dumateng Pak Mars, “Betah wedal pinten jam nulis tulisan punika?”
  Matur nuwun.
  .-= Postingan arkasala : Kerja dan Bisnis Sampingan =-.

  [Reply]

 43. ajengkol
  September 27th, 2009 at 18:56 | #43

  panjenengan meniko tiyang jawi to *halah*
  Nyuwun agunging pangaksami lan lumere pambagyo dumateng kulo
  .-= Postingan ajengkol : Cintamu Membakar Jiwaku =-.

  [Reply]

 44. September 28th, 2009 at 00:42 | #44

  kalo gutonan anak kos kuliah yang datang dari pulau jawa, digarai sama anak jawa “kalo beli makanan di warung bilang : tumbas sekul ulam empal brewok”

  [Reply]

 45. Mengembalikan jati diri bangsa
  September 28th, 2009 at 06:27 | #45

  Nice post.thanks
  .-= Postingan Mengembalikan jati diri bangsa : Avril Lavigne Blog Dofollow =-.

  [Reply]

 46. Brencia KerenS
  September 28th, 2009 at 09:46 | #46

  aku kemaren komen disini to…. hoooooooooooo

  sapa yg ngangeni?
  .-= Postingan Brencia KerenS : Selamat Lebaran =-.

  [Reply]

 47. October 4th, 2009 at 19:18 | #47

  blogwalking dan salam kenal mas…
  wah ngak ngerti apa isi postingan di atas, jadi ya berkunjung sebagai perkenalan saja 🙂
  .-= Postingan thedollarcorner : Grand Launching =-.

  [Reply]

 48. July 11th, 2010 at 17:30 | #48

  tolooong………… aku gak ngerti Pak Guru………. 🙁
  mana translater nya ya…………….. (* celingak celinguk nyari*) 🙁
  salam

  [Reply]

 49. November 16th, 2011 at 23:03 | #49

  dapat ide darimana? sehingga terpikir untuk membuat tulisan pake basa jawa?

  [Reply]

 1. No trackbacks yet.

silakan buka katalog untuk melihat postingan lainnya
~ terima kasih ~