Jawara, Jawa Sing Ora2

Bèn mesisan bingunge, ing kalodhangan iki aku kepéngin nulis nganggo Basa Jawa. Sing ora kulina mesti waé rada gragapan, celilang celileng bingung karepé déwé, opo manèh anggonku nulis pating pecothot ora mbejaji blas. Sliramu kan bisa migunakaake Google Tarjamah kanggo ambiyantu ngudhari benang ruwet iki.

Basa Jawa ngono luwih gampang pangucapé tinimbang nulisé. Yèn ora nastiti lan ngati-ati, bisa nerjang paugeran utawa grammar. Jaré guruku mbiyèn, nulis ukara ing Basa Jawa kudu dibédakké antarané endi sing kudu ditulis nganggo a, endi sing o. Carané nitèni, dicoba nganggo akhiran. Yèn uniné a, nulisé nganggo a, ananging yèn ditambah akhiran kok suarané o, nulisé ya nganggo o.

Babagan iki akèh sing ora nggatèkaké. Bojo loro béda tegesé karo bojo lara. Bojo loro tegesé bojoné 2, ananging yèn bojo lara tegesé bojoné mriyang utawa sumeng. Mangan soto tegesé mangan sejenis bakso, ananging yèn mangan sata tegese mangan mbako.

Kuwi mau lagi babagan o karo a. Sing luwih njlimet manèh yèn ketemu aksara d lan dh, t lan th , isih katambah manèh antarané e, è lan é.

Ana manèh sing aksarané beda cara macané padha. Sing siji nganggo a, sijiné nganggo o.
Uniné persis kaya jeneng Doyok. Contoné : sanga (sembilan), kiwa (kiri), lara (sakit), maca (membaca), kutha (kota), tombok, lombok, katon (kelihatan), angon (menggembala), guyon (bercanda)

Lha sing iki sijiné nganggo o, sijiné manèh nganggo u, tapi yèn diwaca uniné padha. Carané maca kaya jeneng Polo. Contoné : pacul (cangkul), wadul (mengadu), kemul (selimut), ajur (hancur), kebo, mengko (nanti), coro (kecoak)

Sing mbingungké manèh yèn tekan e, è lan é. Ananging amarga wis rumangsa kesel ngetik, aku ora njelasaké babagan iki. Driji rasané pegel kabèh. Ngapurané waé ya… 😀

Sak ukara Bahasa Indonesia, yèn ketemu Wong Jawa bisa dadi pirang2 istilah. Kata “membawa” wae ana maneka warna, kayata nyangking, ngindhit, nyunggi, ngempit, nggendhong, mikul. Semono uga istilah “bau tak sedap” bisa dadi pirang2 ukara, kayata apeg, sengak, langu, badheg, sengur lan sak pituruté.

Wong Jawa uga sugih cangkriman. Cangkrimané lucu2, ana sing wujud lelagon, parikan, sanepa lan singkatan. Sega sakepel dirubung tinggi, Bapak Pucung, Burnas Kopen kuwi sapérangan tuladhané.

Aku njur kelingan bakul arit ning pasar. Cerdasé ora kalah karo pawongan saiki. Bakul arit mau promosi mangkéné : “Para sedulur, aritku iki bergaransi. Yèn gowang mesti landhepé, yèn mléthot balèkké“. Yèn di Indonesiakna kira2 “Kalau retak pasti tajamnya, kalau bengkok kembalikan !”. Iya waé, yèn gowang kan mesti panggonan landhepé, ora mungkin bagian mburiné sing kethul bisa gowang. Lha nèk mléthot kon mbalèkké kuwi ora mbalèkké ning nggone bakulé tapi kon mbalèkké déwé kaya asalé.

Namung semanten ingkang saged kawula aturaken, awit saking punika kula minangka jejering manungsa limrah tartamtu kathah kekiranganipun saha kekilapan labed budi dayaning manungsa kirang sampurna ingkang sarta kirang pana anggen kawula matur. Mawantu – wantu ngaturaken tebah siti sekul binuntel roning kalapa, apuranta mbok bilih wonten lepat kawula.

Mugi tansah pinanggih karaharjan, rahayu tebih saking rubéda nir ing sambékala. Nuwun…

49 thoughts on “Jawara, Jawa Sing Ora2

 1. apa nakana anne tena kuissengi mister. edd, kodonge tojenga anne apa kitulisi antu…

  Weleh…
  Iki malah luwih aneh…

  .-= Postingan Panca : Kenali dan Kunjungi Objek Wisata di Pandeglang Dengan Jurus Termehek-Mehek =-.

  [Reply]

 2. niki sing mbebayani nek ten pasar:

  “tumbas uyah kaleh kenthu”

  😀 😀 😀 😀

  😆

  😀 …. Lucu iki….
  Ono maneh : Banyu bisa sekolah, menir sak beruk dll …. (kelingan Junaedi CS)

  .-= Postingan suryaden : udara udara =-.

  [Reply]

 3. Jujur, saya ndak bisa baca dan tidak mengerti maknanya.
  Mungkinkah ada terjemahannya…

  Jangankan Pak Deni. Lha saya yang nulis aja nggak paham maknanya kok Pak 😀

  .-= Postingan Deni : Ucapan Selamat Idul Fitri Via SMS =-.

  [Reply]

 4. Pawartos dalu puniko dipun giaraken dening Marsudiyanto. Pawartos ingkang wigati… Jago tabok krisjhon kasil hanyungsepaken….
  .-= Postingan BudiTyas : Perahu Kertas =-.

  [Reply]

 5. Pawartos dalu puniko dipun giaraken dening Marsudiyanto. Pawartos ingkang wigati… Jago tabok krisjhon kasil hanyungsepaken….
  .-= Postingan BudiTyas : Pemasaran Primitif Modern =-.

  [Reply]

 6. @suryaden
  kenthu ki nek neng nggonku artine saru je mas

  Tapi dilakoni wong akeh…
  Nek ora marakke ngelu…

  .-= Postingan achmad sholeh : Demam Bugil Dan Kiamat 2012 =-.

  [Reply]

 7. @suryaden
  Tuku kethu malah bakule lagi kenthu akhire ketutuk watu nganti benjol telu
  .-= Postingan achmad sholeh : Demam Bugil Dan Kiamat 2012 =-.

  [Reply]

 8. @suryaden nggeledis mas mas
  ha ha ha

  😆

  .-= Postingan riFFrizz : Halal Bihalal, bukan Haram Biharam =-.

  [Reply]

 9. senajan nyong wong Jawa Tengah bagian kuLon sing jere angger ngomong ngapak2, tapi nyong mudeng sing dituLis Pak Mar,, terus angger ora saLah bekgrone kuwe wacane ‘Wong Top’.. leres mboten Pak?

  Leres Mas… 😀
  Aku seneng nek ngobrol karo kancaku sing asal Banyumas…
  Pas dolan ning omahe, disuguh mangan karo oseng2. Tak kiro boncis tibake mengkreng…
  Sak naliko aku gidro2 kepedesen

  [Reply]

 10. La pripun Pakdhe, punopo ajeng ndamel blog boso jawi ? Sakmangkih kulo ajeng mbiyantu ngirim artikel.
  Mugi2 ingkang maos koment kulo mboten sami bingung…

  paron2…
  Sing paham separo, sing bingung separo…

  [Reply]

 11. Gak papa gak dapat KELIMAAAXZ gak patek’en.

  Nganti sakiki aku isih ora isa nulis nganggo aksara jawa. Bingung padahal whiwhit sd ya wis diwulang nanging tetep wae ora mudheng. Ngomong wae yen ngganggo basa jawa luwih akih meneng lan mikire (ora patio lancar) tinimbang yen ngomong nganggo basa indonesia. Opo maneh yen nggunakaken basa krama inggil. Menawa wae iki iku buktekaken keberhasilane penataran P4 seng kerep tak lakoni mbiyen. (he.. he.., malah nggolek kambing hitam)
  Menawa wae aku iki wong jawa sing ora jawa. (he.. he..)

  [Reply]

 12. wah repot nek kon mbalekke sing bengkong…

  sing penting ki ojo nggodog wedhang, mikul dawet, ngliwet sego mangan karo iwak pitik *)

  *) lha iwak opo pitik?
  wakakakaka..

  [Reply]

 13. JAJAH INDONESIA! HIDUP WONG JOWO! MERDEKA!

  Waiki pak, awit biyen aku nggolek wong jowo nggo njajah indonesia

  [Reply]

 14. Sendika dhawuh kakang..whee….Langit kelap2 bumi gonjang-ganjing..truk thuk thuk thuk….(arjunane mudhun saka kayangan..)
  .-= Postingan vb6mania : Retrieving Data From an Excel Table =-.

  [Reply]

 15. @Paduka Hari Mulya
  Angger neng jawa kulon wonge ora pada mangan sego tapi sega.. 😀
  .-= Postingan vb6mania : Retrieving Data From an Excel Table =-.

  [Reply]

 16. Manawi kulo nggih mangertos mas, najan boso Jawi kulo gaya Jombangan, pokoke ngertos ngoten mawon.

  Nyai Barinten ketiban jendelo
  Cekap semanten komentar kulo

  Salam saking Suroboyo

  [Reply]

 17. waduh ampun deh basa ini ngerti cuma dikit2
  .-= Postingan mbah gendeng : Ciuman Maut =-.

  [Reply]

 18. Ampun Mas, awak e’ ngerti ne yo surabayaan thok, arep moco ne piye toh ?
  .-= Postingan Indo Hijau : Kepmenhut No. P.54 dan P.55/Mehut-II/2009. =-.

  [Reply]

 19. niki postingan blog punopo pelajaran pepak basa jawa nggeh?

  kulo kok mboten mudeng.. 😆

  [Reply]

 20. Dalem nyuwun agunging pangaksami, bilih nembe sepidah pinarak wonten pasenggrahan panjenengan. Katur salam taklim saking kawula sakeluargo, mugi pinangkaring kawruh meniko saged ngrungkepi silaturahmi sesarengan.
  .-= Postingan pututik : Aku Lelah Capek Kesel Tired =-.

  [Reply]

 21. Walah kang kok telaten tenan nulis koyok ngono..mbok aku iki di ajari ….njand apiik tenan..aq iki mau mesti kalem mocone..:D

  ckckckkc..tulisan honocoroko kuwie aq ora ngerti kang..

  [Reply]

 22. @Mars
  pertamaaaaaaaaaaaaaaxxxxxxxxxzzzzzzzz
  .-= Postingan KangBoed : Sisa Kedirianku =-.

  [Reply]

 23. HADIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIRRRRRRRRRRRR
  .-= Postingan KangBoed : Sisa Kedirianku =-.

  [Reply]

 24. Dalem nyuwun pangapunten mbok menawi wonten lepat-lepat ing ukara lan basa kula, amargi kula asli Priyangan.
  Menawi kepareng kulo bade tanglet dumateng Pak Mars, “Betah wedal pinten jam nulis tulisan punika?”
  Matur nuwun.
  .-= Postingan arkasala : Kerja dan Bisnis Sampingan =-.

  [Reply]

 25. panjenengan meniko tiyang jawi to *halah*
  Nyuwun agunging pangaksami lan lumere pambagyo dumateng kulo
  .-= Postingan ajengkol : Cintamu Membakar Jiwaku =-.

  [Reply]

 26. kalo gutonan anak kos kuliah yang datang dari pulau jawa, digarai sama anak jawa “kalo beli makanan di warung bilang : tumbas sekul ulam empal brewok”

  [Reply]

 27. Nice post.thanks
  .-= Postingan Mengembalikan jati diri bangsa : Avril Lavigne Blog Dofollow =-.

  [Reply]

 28. aku kemaren komen disini to…. hoooooooooooo

  sapa yg ngangeni?
  .-= Postingan Brencia KerenS : Selamat Lebaran =-.

  [Reply]

 29. blogwalking dan salam kenal mas…
  wah ngak ngerti apa isi postingan di atas, jadi ya berkunjung sebagai perkenalan saja 🙂
  .-= Postingan thedollarcorner : Grand Launching =-.

  [Reply]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *